Monday, April 24, 2017

THÁNG TƯ THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG

 

            


THÁNG TƯ
THẮP NÉN HƯƠNG LÒNG

(Thay nén hương lòng, kính dâng linh hồn Anh Hùng Tử Sĩ
và đồng bào Việt Nam đã  oan thác đau thương trước, trong và
 sau ngày 30 tháng Tư đen 1975)


Tháng Tư ! Lại tháng Tư buồn !
Nhớ quê lòng cháy, mắt tuôn lệ nồng
Giọt đau vì núi, vì sông
Giọt buồn ý kiếm tình cung lỡ làng ...
Giọt thương dũng khí trời Nam
Vì đâu rã ngũ, tan hàng, thảm không !!!
Giọt cho con Lạc, cháu Hồng
Tháng Tư ngàn vạn nhánh sông xa nguồn !
                   
Tháng Tư, ôi, tháng Tư buồn !
Máu đào đỏ sóng trùng dương mấy tầng
Rừng xanh nhỏ giọt lệ thầm
Một lòng mộ hẹp, mấy thân xác tù !
Đau này còn đến thiên thu
Nỗi oan chưa giải, hận thù chưa nguôi !!!
Đừng thêm lừa mị, hỡi người
Hợp hòa dân tộc, đắp bồi quê hương !
Tháng Tư, nếu có tình thương
Sao dân chết bởi bạo cường, dã man ?!

Tháng Tư, xin thắp tuần nhang
Khóc hồn Anh Liệt giữa làn khói đau !!!


Ngô Minh HằngNo comments:

Post a Comment